واکنش میثاقی به نامگذاری گونه ای از ماهی به اسم علی دایی!

واکنش تند محمدحسین میثاقی به گذاشتن نام علی دایی بر روی گونه جدیدی از ماهی را ببینید.

۰ نظر