پسر بامزه ایلان ماسک ، مدیرعامل تسلا و قطع سخنرانی اش !

وقتی پسر ایلان ماسک سخنرانی پدر را به هنگام سخنرانی برای آکادمی ملی علوم مهندسی و پزشکی آمریکا قطع می‌کند.

۰ نظر