صحبت‌های پدر و مادر غزاله شکور پس از قصاص آرمان عبدالعالی ، قاتل دخترشان

حکم قصاص «آرمان عبدالعالی» اجرا شد

به دنبال تقاضا و عدم گذشت خانواده  غزاله شکور حکم قصاص «آرمان عبدالعالی»، سحرگاه امروز در زندان رجایی شهر اجرا شد.

آرمان عبدالعالی، در سال ۱۳۹۲ مرتکب قتل غزاله شكور شد و به قصاص محکوم گردید.

۰ نظر