شباهت خیلی زیاد هنگامه قاضیانی به سن 8 سالگی اش

نگران نباشید
بخشش شما باعث نمی شودانسانهای مقابل شما، با عواقب رفتارشون رو به رو نشوند .
اکهارت تله زخم ها حافظه دارند پس از خوب شدن هم به یاد می آورند ...
صدای همهمه آن شب ، عروسی ، صداهای شادی دیگران ، ذره ای از حال وقایع اون روز رو کم نمیکنه ،
من سرشار از سکوت و اندوه بودم .
وقتی این عکس رو میبینم ، همه چیز تازه میشود.
رمز موفقیتم این بود و هست ، تا باشم ، از رنج ها ضیافت باشکوه حرکت و زندگی میسازم ، و خورشید رو از مخفیگاه بیرون میکشم ، و هر انسان بی معرفت و فراموشکار رو خیلی دقیق و رها از زندگی و روحم حذف میکنم . حذف میکنم یا نیروی هستی اینکار را قدرتمندانه میکند؟!
پاسخ اینه ، هردوی ما .
هشت ساله بودم . عکاسی /کاووس
شاید فقط آن عکاس غریبه که عکاسیش تو ولیعصر ، کنار قصر یخ بود ، اندوه سنگین منو عمیقا دید .

۰ نظر