اولین تجربه همخوانی صبا راد با همسرش مانی رهنما با ترانه ماه و پلنگ

صبا راد نوشت :

ماه و پلنگ منتشر شد…اولین تجربه همخوانی من با تیمی عزیزومحترم

راستش افتخار همکاری با مانی جانم رو بارها در عرصه های مختلف داشتم اما این بار بقدری این تجربه متفاوت بود که تا همیشه در قلبم روشن و زیبا می مونه

بینهایت ممنونم از حمایت و همراهی شما که به من افتخار می دید و صدای منو می شنوید امیدوارم دوست داشته باشین

۰ نظر