گوهر خیراندیش در جشن روز پرستار در بیمارستان معروف تهران

ديروز وقتي دكتر" حبيب احمد زاده" عزيز گفتند آقاي دكتر" سروش" رئيس بيمارستان " نيكان غرب" براي تقدير و تجليل از روز پرستار به بيمارستان بروم با شوق پذيرفتم . از همين جا دستها ي شفابخش و ياري رسان شما عزيزان را ميبوسم.

۰ نظر