آرایش عجیب و متفاوت آرام جعفری بازیگر برای آشتی با زخم ها

آشتی با زخم ها
درخت پیر تن من دوباره زخم میشود هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد
امروز، روز جهانی آشتی است .. آشتی با زخم ها، التیام است و صلح درون …
مولانا شمس را گفت: پس زخم هایمان چه؟ و او پاسخ داد: نور از محل آنها وارد میشود ..

۰ نظر