خبر تازه درباره پرداخت یارانه نقدی در سال آینده

پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه: یارانه‌های سال آینده بیشتر به صورت نقدی خواهد بود و به هر نفر تقریباً ۵۰ هزار تومان به عنوان معیشت پرداخت می‌شود و یارانه دیگری تحت عنوان هدفمندی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

۰ نظر