تشکر مخصوص پریا پرتوی فرد در ساحل دریا از خودش

همیشه همه جای زندگیم سعی کردم مهربون باشم
همیشه از هرکسی هم دلخور شدم الویتم این بوده کدورتی نباشه
با همه ی دلخوریم سعی کردم رابطه ی خراب و درست کنم و دلخوریمو تو خودم حل همیشه برای کسایی که با هام مشکل داشتن یا دوسم نداشتن از دور اگر میشناختمشون آرزوی خوب کردم تا بهم گفتن فلانی پشتت این و گفت نگفتم کاش سرش بیاد که دیگه نگه، گفتم‌کاش اینقدر خوشبخت باشه که درگیر خوشبختی خودش باشه و یادش بره راجع به من حرف بزنه نه اینکه من خیلی آدم خوبی باشم…
اینکه درگیر تلافی‌و انتقام و هی دفاع از خودم و گفتن بدی های طرف مقابلم باشم ،انرژی خیلی زیادی ازم میگیره… تمام وجودم میشه حرص … ولی اینجوری همه چیز زود آروم میشه…
من آرامش و مهربونی و انتخاب کردم بزار فکر کنن موفق شدن شما صبورین یا انتقام جو؟

۰ نظر