اولین واکنش حدیث فولادوند بعد از طلاق از رامبد شکرابی

حدیث فولادوند نوشت :

شروع دوباره...
ساحل عباس آباد مازندران
۱۸ دی ماه ۱۴۰۰
با همراهی ساینا و دلسا برادرزاده های خوشگلم

۰ نظر