مراسم تشییع پیکر پدر بهرام رادان در بهشت زهرا

پاکت بی تمبر و تاریخ نامه ی بی اسم و امضاء کوچه ی دلواپسی ها برسه به دست بابا 
پدر دیروز در کنار مادرش و چند نفر از بستگان در پای یک کاج بلند و زیبا ابدی شد...

۰ نظر