لحظه بغض امیرمهدی ژوله در خنداننده شو و بغل کردن کمدین مبتلا به ام اس !

لحظه احساسی در مسابقه خنداننده شو/ ژوله کمدین مبتلا به ام اس را در آغوش گرفت

۰ نظر