تبریک روز مادر 1400 به سبک حسن رضائیان مجری خوش صدا !

حسن رضائیان نوشت :


 روزت مبارك مادر

از توضيح و تفسيرها خسته‌ام.
دلم كسی را ميخواهد شبيه به مادرم، كه از فرسنگ‌ها فاصله راز چشم‌هايم را بخواند. پس از سلام پشت گوشی تلفن، حالم را بفهمد. خنده‌های دروغینم را باور نکند، و به غم درونم پى ببرد. به بد نیستم گفتن‌هايم راضی نشود و سوال پیچم كند.

اصلا گیر بدهد، سین جیم کند، داد بزند، ولی نگذرد، رد نشود، رهايم نكند. کسی در زندگی‌مان بايد باشد. کسی شبيه به مادر …
دوست داشتني ترينم

۰ نظر