هدیه روز مادر از طرف سوفیا ، دختر یکتا ناصر و منوچهر هادی

یکتا ناصر نوشت :

روز مادر و روز زن بر تمامی مادران و زنان فهیم و آزاده و مهربان مبارک امیدوارم روزی فرا برسد که عزت و احترام زنان سرزمینم در شأن واقعی‌شان باش

۰ نظر