دکتر مسعود صابری هم این گونه روز مادر را به مادر مضطربش تبریک گفت

مسعود صابری هم خواننده و هم جراح مغز و اعصاب است. او خواهرزاده علی سرتیپیمی باشد و رسول صدرعاملی هم یکی از اقوام او از سوی خانواده مادری اش است

۰ نظر