هدیه ایی از طرف طرفداران مرجانه گلچین به مناسبت چهارشنبه سوری !

مرجانه گلچین نوشت :

هدیه ای از طرف عسلم بمناسبت چهارشنبه سوری

این سنت زیبا و دیرینه رو پاس میداریم ، ودر کمال ارامش در کنار عزیزانمون جشن میگیریم، بگذارید این شب زیبا همچون خاطرات شیرین کودکی در ذهنمون به بهترین شکل نقش ببنده و هر وقت یادش میکنیم لبخند به روی لبهامون بیاد

۰ نظر