چهره نوجوان سیاوش خیرابی 25 سال پیش در «فیلم کوتاه چاه خیال»

فیلم کوتاه چاه خیال اولین تجربه بازیگری من در سال ۱۳۷۵ یا ۷۶ جلوی دوربین استاد محمود کلاری به کارگردانی حمید سلیمیان عزیز

۰ نظر