تصویری عجیب و آخرالزمانی از کرمان که در میان درختان آتش روشن کرده اند
۰ نظر