استقبال مردم محل زادگاهِ بابک جوکار خواننده عصرجدید هنگام ورودش

استقبال مردم مهربانِ کوهمره جروق ، از بابک جوکار خواننده ی دوست داشتنی عصرجدید

بابک جوکار نوجوان چوپانی است که از دل روستا به عصر جدید آمد و با آواز دلنشینش همگان را حیرت‌زده کرد.

۰ نظر