کار قشنگ احسان علیخانی و سایر بازیگران مشهور جوکر برای سیزده به در

عموپورنگ نوشت :

کار قشنگ احسان و رفقای قشنگش و قشنگم برای سیزده به در

دمتون گرم من که کیف کردم امیدوارم شما هم کیف کنین باهاش. قرار بود توی این ویدیو منم باشم که نرسیدیم ویدیو رو ضبط کنم و از همشون مخصوصا احسان عذر می‌خوام

۰ نظر