قسمتی از حضور بهاره رهنما و همسرش در شب آهنگی قبل از اتفاقات اخیر زندگی اش !

پی نوشت:قابل ذکر است که ضبط این برنامه مربوط به ماه ها پبش و قبل از زمستان هزار و‌چهارصد بوده و به گفته خو بهاره رهنما قبل از اتفاقات اخیر زندگی اش بوده است.

۰ نظر