فیلمی که گوهر خیراندیش از یادگاری های همسرش منتشر کرد

سلام شب همگی خوش...
عزیزم تو‌نمرده ای تو با یادگاری هایت و آثاری که از خو‌د بجای گذاشته ای تا همیشه برایمان زنده خواهی بود

.جمشید عزیز م در جایی خواندم؛
مرگ پایان زندگئ انسان نیست
زندگی در دو راز خلاصه شده است
مردگانی که سالهاست زنده اند
زندگانی که سال هاست مرده اند.

۰ نظر