مهراوه شریفی نیا بازیگر از سختیهای دوران کودکی اش و حرفه بازیگری می گوید

مهراوه شریفی نیا : برخلاف تصور دیگران من کودکی سختی داشتم
سرمایه بازیگر، رنج ها و غصه های زندگی اش هست...
برشی از گفتگوی مهراوه شریفی نیا با ماهنامه سینمایی فیلم امروز

۰ نظر