حال خیلی خوب بهاره رهنما بعد از 2 طلاق جنجالی اش در زندگی

پاک کنید گذشته تمام شده را،
به ذهنتان اجازه کنکاش در آن گذشته را ندهید،
افسارتان را دست بازیگوشی ذهن گذشته باز ندهید!
اگر عکسی دارید که شمارا به عمق گذشته ای غمگین برمیگرداند؛ اگر نوشته ای ازکذشته آسیب دیده تان دارید؛ اگر گلی خشک شده در گلدان گوشه اتاق شمارا ساعتها به رویاهای دور تمام شده یا ناتمامی میکشاند؛رهایش کنید!
یا لااقل مجال رهایی ذهنتان را در این شوره زار ندهید!
پاک کنید!گذشته ای که شما را متوقف میکند و مهمتر از همه مانع از ورود جریان انرژیهای جدید است!
تا ترکشان نکنید فضا برای ارمغان های کائنات باز نمی‌شود ! پاک کنید انرژیهای صرف شده و تمام شده را.. راه را برای انرژیهای تازه باز کنید. برای رویاهای تازه... دوستان تازه،یادگیری های جدید ، راه را برای زندگی تازه باز کنید

۰ نظر