یک گلدان زیبا و گوشواره ایی که عموپورنگ به مادرش هدیه داد

مادر عزیزم عاشق گل و گیاهه
روزی چندبار اونارو ناز میده و قربون صدقه شون میره
همیشه به ما میگه صبحها که از خواب پا میشید به گلها نگاه کنید و صلوات بفرستید تا براتون خیر اتفاق بیفته
مدتی بود که گوشواره میخواست ، آخه گوشواره قدیمیش گوشش رو اذیت میکرد تا اینکه امروز به خواستش رسید و کلی ذوق داشت و میخواست گوشوارش رو بهم نشون بده
این عزیزان در بین ما واقعا یک برکت محسوب میشه
خدایا سایه بزرگترها رو از سرمون کن نکن آمین یا رب العالمین

۰ نظر