تمرینات خیلی سنگین تینا آخوندتبار برای مبارزه بوکس با رقیبش

تینا آخوندتبار (زاده ۵ خرداد ۱۳۶۶) هنرپیشه و بوکسور اهل ایران است

۰ نظر