جشن تولد خانوادگی « سارا صوفیایی» برای همسرش امیرحسین شریفی

امیر من ، جانان من تو بهترین اتفاق زندگی من هستی و وجودت سراسر افتخار برای من است تولدت مبارک سایه ات بر سر من و ساحل زندگیمان و سینمای ایران مستدام
امروز پنجم اردیبهشت ماه

۰ نظر