سفر ژیلا امیرشاهی مجری تلویریون به طبس یعد از سی سال !

ژیلا امیرشاهی نوشت :

از دیروز بعد از سی سال دوباره آمدم طبس،و امروز به دیدن
باغ گلشن طبس که قدمت آن به دوران قاجاریه بر می گرده آمدیم، ،که یکی از دو باغ مربع شکل دنیا هست.

 

۰ نظر