انتشار اولین تیزر رسمی برنامه ۳۶۰ ، برنامه جدید عادل فردوسی پور

عوامل برنامه ۹۰ با انتشار اولین تیزر رسمی برنامه ۳۶۰ نوشتند: نود بودیم، راهمون رو بستن. هر چی که شد کنار هم موندیم. بزرگتر شدیم و حالا 360یم.

۰ نظر