ادای احترام و ایستادن علیرضا نیکبخت واحدی برای مرحوم علی انصاریان وسط برنامه شب آهنگی

ادای احترام و ایستادن علیرضا نیکبخت واحدی و تماشاگران برای مرحوم علی انصاریان وسط برنامه روحش شاد و یادش گرامی

۰ نظر