نحوه جدید پرداخت چک برگشتی

محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: اگر چک فردی برگشته خورد، مبلغ مورد نظر از همه حساب‌های شخص در همان بانک برداشت می‌شود.

در قسمت بعدی از سایر حساب‌های فرد در کلیه شبکه بانکی مبلغ کسری چک برگشتی مسدود می‌شود سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت صورت می‌گیرد.

فرد از طریق کانال‌های ارتباطی با بانک خودش، می‌تواند از وضعیت مسدود بودن حساب خود مطلع شود. صادر کننده چک بلامحل، باید رضایت شخص ذی‌نفع چک را حاصل کند.

۰ نظر