تصویری زیبا از کودکی هنگامه قاضیانی و یک نصیحت مادرانه

اون روز مادرم گفت ، اروم بشین ، دستت رو دستت بذار و لبخند بزن . سالها از این عکس میگذره ، من همچنان آرام مینشینم ، دست روی دست میگذارم‌ و لبخند میزنم به زمانه ای که بی شباهته به ایام این عکس .

۰ نظر