هدیه جالبی که سحر دولتشاهی برای روز بازیگر از هواداران گرفت

چه خوب است که در تقویم روزهایی وجود دارد که می‌توانیم به بهانه‌های مختلف وجودت را تبریک بگوییم. نیمه‌ی اردیبهشت هم که به نام روز بازیگر گره خورده است،
چه مناسبتی بهتر از این وجود دارد که بتوانیم از ستاره ماندنت صحبت کنیم؟
می‌دانی عزیزجان؟
ستاره شدن سخت است؛ اما ستاره ماندن سخت‌تر از آن است. ستاره ماندن خیلی بیشتر از این حرف‌ها طول می‌کشد.
شاید جرقه‌ای بتواند هنرمندی را تبدیل به ستاره کند؛ اما نگه داشتن شعله‌های برآمده از این جرقه هنر دیگری می‌خواهد که در توان هر کسی نیست. ستاره ماندن افتخار می‌آفریند. می‌دانم وقتی به پشت سرت نگاه می‌کنی،
تمام این بیست و چند سالی را می‌بینی که ذره ذره برای رسیدن به این جایگاه تلاش کرده‌ای؛ شاد شده‌ای، غمگین شده‌ای، خندیده‌ای، گریسته‌ای، حسرت خورده‌ای، تلاش کرده‌ای، شکست‌ خورده‌ای،
دست خودت را گرفته‌ای، دوباره بلند شده‌ای،
دویده‌ای، دویده‌ای، دویده‌ای ... و به خودت افتخار کرده‌ای. ما هم به تو افتخار کرده‌ایم؛ در تمام این سال‌ها، برای تمام این دویدن‌هایت. روز بازیگر را با افتخار به تو تبریک می‌گوییم؛ به تو که برای رسیدن به این جایگاهت قدم‌های سختی را برداشته‌ای. روزت مبارک؛ زیبای عزیز ما.
صفحه‌ی اتحاد هواداران خانم سحر دولتشاهی

۰ نظر