سنگ تمام دوستان ارشا اقدسی در روز تولدش در بهشت زهرا

سنگ تمام دوستان ارشا اقدسی در روز تولدش در بهشت زهرا دیروز، چهاردهم اردیبهشت؛ همزمان با سالروز تولد زنده یاد ارشا اقدسی، جمعی از دوستان نزدیک او با حضور بر سر مزارش و بریدن کیک تولد و گفتن خاطره ای شیرین از او، یادش را زنده کردند روحش شاد و یادش گرامی باد

۰ نظر