پرواز رضا رشیدپور با هلیکوپتر بر فراز آسمان شهر کرج

پرواز بر فراز احمد آباد / خانه ی دکتر مصدق / منطقه پر درخت در قلب شهر را ببینید / همان جا خانه ی تاریخی دکتر مصدق است .

۰ نظر