ناگفته های تلخ مریم مومن از آسیبهای روحی بعد از جدایی پدر و مادرش

مریم مومن می گوید که این طلاق ناگهانی باعث شد تا در آن زمان دچار آسیب روحی و روانی شدیدی شود. وی افزود این آسیب روحی و روانی پس از گذشت 14 سال رو به بهبود است اما آثار آن هیچ وقت از ذهنش پاک نخواهد شد.

۰ نظر