عادل فردوسی پور در میان نخبه‌ها و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

عادل فردوسی پور در میان نخبه‌ها و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

۰ نظر