اولین گزارش عادل فردوسی پور 20 ساله در تلویزیون !

 عادل فردوسی پور گزارشگر و برنامه ساز محبوب تلویزیون، برای اولین بار و درحالی که تنها ۲۰ سال سن داشت، در یک برنامه تلویزیونی شرکت و یک دیدار فوتبال را گزارش کرد.

۰ نظر