خاطرات علی دایی از زبان خودش ؛ ساعت 12 شب را نمی دیدم !
۰ نظر