وقتی پسرِ وزیر از پدرش درخواست حضوری شدن مدارس را کرد

یوسف سلامی از پسر یوسف نوری ، وزیر آموزش و پرورش می‌پرسد از بابا بعنوان وزیر درخواستی نداری؟ می‌گوید تنها درخواستم این بود که مدارس حضوری شود.

۰ نظر