داوران عصر جدید عاشق این پسر و صدایش شدن

اجرای زیبای علی طولابی در عصر جدید را می‌بینید؛ نوجوانی زاده‌ کوهدشتِ لرستان با صدایی سحرآمیز.

۰ نظر