لباس خاص آیلا تهرانی همسر ویدا جوان بازیگر سینما در جشن تولدش

عزیزم! عزیزِ من! چطوري بلدي انقدر خوب باشي؟! عشق رو كي يادت داده كه معشوق تمامي؟! بهترين دوست و معجزه زندگي من لحظه هاي زندگيت نور بارون و درخشان؛ مثل خودت.

۰ نظر