اتفاق عجیب و گریه های بی امان نسرین مقانلو در برنامه تلویزیون

نسرین مقانلو بازیگر ایرانی در برنامه استعدادیابی به خاطر اجرای یک دختر برای پدر فوت شده اش ناگهان گریه کرد و از برنامه خارج شد . دختر جوان پدرش را به خاطر کرونا در بیمارستان از دست داده بود و در برنامه استعدادیابی یادی از پدرش و صحبت های او کرد .

۰ نظر