ماجرای جنجالی مستر تیستر در بیمارستان شیراز به دلیل وزن زیادش

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: «پرسنل بیمارستان بر اساس وظیفه قانونی خود عمل کرده و با توجه به اینکه بر اساس دستور وزارت بهداشت انجام هرگونه اعمال رادیولوژی برای هر وزنی با دستور پزشک قابل انجام است، هیچ صحبتی درباره عدم انجام این اقدام به دلیل وزن بالا اتفاق نیفتاده است.»

۰ نظر