صدای مهیب زلزله کیش در عمق ۱۸‌ متری زیر آب


روز گذشته زلزله پنج و نیم ریشتری جزیره کیش رو به شدت تکان داد. در لحظه وقوع زلزله غواصان زیر آب مشغول غواصی بودند که صدای مهیبی زیر آب به گوششان می‌رسد که ناشی از وقوع زلزله بود.

غواصان می‌گویند: چیز غیر عادی وجود نداشت و فقط صدای بسیار بلند و‌ مهیب بود.

۰ نظر