فرزاد فرزین در بستر بیماری ؛ وقتی که هیچ دوستی در کنارش نیست !

فرزاد فرزین نوشت :

این داستان

یک رفیقم نداریم وقتی مریض میشیم بیاد عیادتمون!
صرفا جهت خنده
جدا از این حرفا این روزها دستاتونو خوب بشورین و‌ مواظب یه بیماری ویروسی-گوارشی باشید که منم گرفتم

۰ نظر