اولین اجرای حامد سلطانی بعد از فوت همسر و فرزندش در تلویزیون

اولین اجرای حامد سلطانی بعد از فوت همسر و فرزندش/ همه ما درگیر امتحانات الهی هستیم

همسر و فرزندحامد سلطانی در سانحه‌ای رانندگی، روز ۱۴ خرداد 1401 در محور خوروبیابانک اصفهان به طبس، جان خود را از دست دادند.

۰ نظر