رقص و خوانندگی پارسا پیروزفر بازیگر یاغی با آهنگ ِبنفشه بنفشه

عصرایران: پارسا پیروزفر در سکانسی از سریال یاغی با خواهرش می‌رقصد. ببینید.

۰ نظر