ماجرای شایعه انگشتر میلیاری پارسا پیروزفر که هدیه همسرش است

هنر ام‌روز، در سریال یاغی، خبرسازان جعلی، انگشتر پارسا پیروزفر در سریال را میلیاردی عنوان کردند و طوری نوشتند که زن ثروتمند این بازیگر به او داده است در حالیکه پارسا پیروز فر مجرد است و همسری ندارد.

۰ نظر