تمسخر شدید امیرمحمد زند به خاطر لکنت زبان خانم خبرنگار

امیرمحمد زند بازیگر تلویزیونی واکنش تندی به مصاحبه یک خبرنگار با سحرزکریا نشان داد که همه را متعجب کرد.
امیرمحمد زند بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص مصاحبه یک خبرنگار با سحر زکریا صحبت های جنجالی ای کرد. او به لکنت زبان دختر خبرنگار و حرف عجیب این دختر که "هنرمندان نان به نرخ روز خور هستند"، در استوری ایسنتاگرامی خود واکنش تندی را نشان داد.

۰ نظر